Xổ số miền Trung 60 ngày - Cập nhật kết quả XSMT 60 ngày

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 22/06/2024

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 18 07 14
G.7 360 215 028
G.6 8185 5492 6812 8662 9413 5460 7742 8912 1283
G.5 6405 7487 6559
G.4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813 12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936 52451 93268 62705 57657 74011 57204 21197
G.3 29273 98533 27639 34274 01221 31353
G.2 44954 22427 89291
G.1 17928 33671 56155
ĐB 450579 336636 325107
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 7 4 5
1 2 3 8 3 5 1 2 4
2 3 8 7 1 8
3 0 3 4 6 6 6 9  
4     2
5 0 4 3 4 1 3 5 7 9
6 0 0 2 4 5 8
7 3 9 1 4  
8 5 7 3
9 1 1 2 5 1 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 18 07 14
G.7 360 215 028
G.6 8185 5492 6812 8662 9413 5460 7742 8912 1283
G.5 6405 7487 6559
G.4 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813 12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936 52451 93268 62705 57657 74011 57204 21197
G.3 29273 98533 27639 34274 01221 31353
G.2 44954 22427 89291
G.1 17928 33671 56155
ĐB 450579 336636 325107
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 7 4 5 7
1 2 3 8 3 5 1 2 4
2 3 8 7 1 8
3 0 3 4 6 6 6 9  
4     2
5 0 4 3 4 1 3 5 7 9
6 0 0 2 4 5 8
7 3 9 1 4  
8 5 7 3
9 1 1 2 5 1 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 21/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 80 45
G.7 526 290
G.6 7235 5810 6074 2283 0628 6094
G.5 9863 3704
G.4 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118
G.3 00756 39628 44103 18973
G.2 48107 01375
G.1 23195 36786
ĐB 745454 452758
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 4 7 3 4
1 0 6 8
2 6 7 8 8 9
3 5 5 1
4   5
5 4 6 8 9
6 3 3 2
7 4 3 4 5
8 0 9 3 6
9 5 8 0 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 20/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 51 13 72
G.7 010 255 519
G.6 2556 5755 7792 8095 7309 4963 3975 8568 6961
G.5 0603 4963 3888
G.4 99576 31976 49249 17940 29171 42108 90765 80507 72924 79075 97868 63137 12134 48406 37128 82228 11071 11578 83814 45221 39178
G.3 33877 42297 68369 42245 40083 04298
G.2 25357 27969 26771
G.1 21567 98027 01968
ĐB 904097 325633 283930
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 8 6 7 9  
1 0 3 4 9
2   4 7 1 8 8
3   3 4 7 0
4 0 9 5  
5 1 5 6 7 5  
6 5 7 3 3 8 9 9 1 8 8
7 1 6 6 7 5 1 1 2 5 8 8
8     3 8
9 2 7 7 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 19/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 97 39
G.7 630 372
G.6 2006 0062 5217 9942 3835 5222
G.5 2788 2830
G.4 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280
G.3 07712 31442 67855 68987
G.2 87584 49778
G.1 19828 74785
ĐB 290340 573990
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 4
1 2 7 9
2 4 8 2
3 0 8 0 5 9
4 0 2 2 9
5 1 5 8 8
6 1 2  
7 5 1 2 8
8 4 4 8 0 5 7
9 1 7 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 18/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 17 00
G.7 177 536
G.6 6148 8070 9175 6934 3344 8596
G.5 8157 3803
G.4 83863 35030 29376 05703 65753 94623 63446 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968
G.3 50640 96348 26567 73526
G.2 44930 06958
G.1 43591 95846
ĐB 602502 599625
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 3 0 3
1 7  
2 3 4 5 6
3 0 0 4 6
4 0 6 8 8 4 5 6
5 3 7 0 8
6 3 7 8
7 0 5 6 7 0 2
8    
9 1 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 17/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 32 52
G.7 928 310
G.6 7116 3647 1460 3809 1169 7186
G.5 4272 2208
G.4 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597 65161 93562 63348 36612 69215 33771 59668
G.3 85797 94559 27812 63341
G.2 01208 35684
G.1 88849 35603
ĐB 208827 242677
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 3 8 9
1 6 9 0 2 2 5
2 3 7 8  
3 2  
4 7 9 1 8
5 5 9 2
6 0 7 1 2 8 9
7 2 1 7
8 2 4 6
9 4 7 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 16/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 42 15 65
G.7 620 156 913
G.6 2633 6973 9013 5343 3045 4773 7291 9110 4347
G.5 4876 3378 8687
G.4 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
G.3 43477 49775 14644 39315 57410 75164
G.2 37145 41847 01575
G.1 88134 27672 70700
ĐB 168831 798207 756893
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 0
1 3 4 9 5 5 6 8 0 0 3 9
2 0 6 9 3 4 7
3 1 3 4 6 8    
4 2 5 3 4 5 7 7
5 4 6  
6     4 5
7 3 5 6 7 1 2 3 5 8 5
8 2 1 7 9
9     1 3 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 15/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 44 51 94
G.7 589 014 044
G.6 5156 8485 8176 2501 3742 3088 8700 9307 6504
G.5 6823 2372 6193
G.4 56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793 58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042
G.3 95946 02642 51635 22879 93205 44286
G.2 55073 72928 84915
G.1 58837 49302 16902
ĐB 701315 588522 424008
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 2 0 2 4 5 7 8
1 3 5 2 4 5
2 3 2 8 4
3 7 5 6
4 2 4 6 2 9 2 2 4
5 0 6 1  
6   2 3 4 1 6
7 2 3 5 6 6 2 4 9  
8 5 9 8 3 6
9 3 5 4 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 14/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 80 78
G.7 936 584
G.6 0544 8895 5307 9372 7352 2498
G.5 4849 0429
G.4 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897
G.3 30265 33615 21790 44607
G.2 03707 87941
G.1 54744 29235
ĐB 338892 275418
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7 7 7
1 2 5 2 8
2 5 2 9
3 6 5 6 8
4 3 4 4 9 1
5   2 5
6 1 4 5 8  
7   2 6 8
8 0 4
9 2 5 0 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 13/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 59 70 32
G.7 223 683 655
G.6 5053 0045 2950 6647 0593 8352 6342 0448 6202
G.5 1232 7130 7141
G.4 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714
G.3 90322 38691 47466 45625 08921 28777
G.2 72395 04855 37098
G.1 22050 37000 99204
ĐB 289941 106727 866431
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   0 2 4
1 5 7 5 4
2 2 3 5 6 7 1 2 7
3 1 2 0 1 1 2 6
4 1 5 7 1 2 8
5 0 0 3 9 2 5 5
6 4 4 5 8 0 6  
7   0 3 7 9
8   1 3 6 9
9 1 5 3 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 12/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 78 59
G.7 657 571
G.6 5443 6402 7710 3347 9950 5733
G.5 8414 4515
G.4 45383 48590 51721 94444 22781 75141 81247 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978
G.3 50957 41738 14176 07232
G.2 78547 98822
G.1 04189 65367
ĐB 268689 237610
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2  
1 0 4 0 5
2 1 2
3 8 2 3
4 1 3 4 7 7 7 8
5 7 7 0 1 9
6   5 6 7
7 8 1 6 8
8 1 3 9 9 1 5
9 0  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 11/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 77 22
G.7 735 083
G.6 6199 7647 3710 5650 3657 8432
G.5 1766 5479
G.4 31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011
G.3 98278 47080 58717 02040
G.2 28103 06679
G.1 21513 80758
ĐB 772841 116270
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8 1 1
1 0 3 1 7
2 4 2
3 5 2
4 1 7 0
5   0 7 8
6 1 6 4 8
7 3 7 7 8 0 6 9 9
8 0 6 9 3
9 9 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 10/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 40 79
G.7 114 450
G.6 7409 8934 3923 9718 6270 1081
G.5 6686 1177
G.4 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856
G.3 68183 98232 62666 93448
G.2 03817 39039
G.1 18803 07448
ĐB 461491 248292
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 9  
1 0 4 7 8
2 3  
3 0 1 2 4 9
4 0 3 8 8 9
5   0 3 6
6 3 6
7   0 4 5 7 9 9
8 3 6 9 1
9 1 7 0 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 09/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 22 74 80
G.7 937 726 601
G.6 0050 8918 5702 5730 3203 8573 5174 4831 7900
G.5 2747 4655 3049
G.4 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
G.3 87560 34287 72412 13051 16146 74631
G.2 62907 44509 79776
G.1 68310 95420 46362
ĐB 720703 083627 831147
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 3 7 1 3 9 0 1
1 0 8 2 6
2 2 0 3 5 6 7 4
3 7 9 0 3 1 1
4 0 7   6 7 8 9
5 0 5 1 5 4
6 0 6 2 9
7   3 4 4 6 8
8 7 9 6 0 4
9 6 8 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 08/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 52 93 47
G.7 678 023 015
G.6 4312 0492 9529 5460 6241 8709 5807 9180 5133
G.5 3601 1406 1799
G.4 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
G.3 83744 14776 26419 89362 41043 66245
G.2 88997 07605 05902
G.1 24452 69134 69732
ĐB 169163 976944 539125
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 6 9 2 5 7 8
1 2 4 9 5
2 9 1 3 0 5
3 2 3 4 5 2 3
4 4 1 4 3 5 7
5 2 2 5 7 8   4
6 0 3 7 0 1 2 5 7
7 6 8 8 8
8   9 0
9 2 5 7 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 07/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 47 19
G.7 332 643
G.6 5717 2965 6926 8898 8885 4683
G.5 4170 9758
G.4 08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878
G.3 18558 60480 38236 16018
G.2 83476 64352
G.1 41537 07295
ĐB 060422 247798
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8  
1 7 7 8 9
2 2 6  
3 2 7 7 1 4 6
4 7 1 3
5 1 8 2 8
6 4 5  
7 0 2 6 8
8 0 3 3 5
9 3 0 1 5 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 06/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 40 53 66
G.7 692 990 851
G.6 7440 9950 4115 4086 2953 6625 7392 9523 1698
G.5 7085 1128 4302
G.4 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658
G.3 09718 81075 81924 34899 59842 69307
G.2 26596 52675 45036
G.1 86356 22060 37126
ĐB 574749 033997 609435
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0     2 7
1 3 5 8 8   9
2 8 4 5 6 8 3 6
3 9 1 4 5 6
4 0 0 9 6 2
5 0 6 0 1 3 3 4 1 8
6 5 0 3 6 8 9
7 5 5 3
8 5 6 7
9 2 4 6 6 0 7 9 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 05/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 98 27
G.7 418 027
G.6 3195 1167 0278 8547 5924 7063
G.5 4769 5400
G.4 45677 27647 42031 16608 45285 53304 48394 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429
G.3 13038 94150 17408 16572
G.2 20908 12182
G.1 76366 03231
ĐB 206039 617219
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 8 0 8
1 8 9
2   4 7 7 9
3 1 8 9 1 5
4 7 7 7
5 0 9
6 6 7 9 3 5
7 7 8 1 2
8 5 2
9 4 5 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 04/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 13 77
G.7 195 106
G.6 1199 8607 6479 7773 1915 9448
G.5 1765 6753
G.4 05406 38440 04408 72469 80687 18845 45682 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286
G.3 59301 02884 88041 55375
G.2 50136 18390
G.1 67993 54852
ĐB 436116 103914
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 6 7 8 3 5 6
1 3 6 4 5
2   3
3 6  
4 0 5 1 4 8
5   2 3
6 5 9 9
7 9 3 5 7 7
8 2 4 7 6
9 3 5 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 03/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 98 68
G.7 060 841
G.6 9640 4445 1649 3940 3386 0929
G.5 0589 1053
G.4 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755 16482 06804 77827 34762 80709 78495 47764
G.3 39881 92851 82269 90592
G.2 01202 17753
G.1 90677 46103
ĐB 649207 959209
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 7 3 4 9 9
1    
2 3 7 9
3 1 4  
4 0 5 9 0 1
5 1 5 3 3
6 0 5 2 4 8 9
7 7  
8 1 5 7 9 2 6
9 8 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 02/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 34 12 75
G.7 422 565 500
G.6 9123 8720 3539 5624 7222 3866 2660 2462 4712
G.5 8751 3984 4437
G.4 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426
G.3 58346 75275 22618 28378 82225 54440
G.2 61804 27580 04812
G.1 55513 84990 85768
ĐB 084132 107816 356024
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 9 0
1 0 3 2 6 8 2 2
2 0 0 1 2 3 2 4 4 5 6
3 2 4 9   1 6 7
4 6 7 3 0 8
5 1 2 5 9 1 5
6   3 5 6 0 2 8
7 2 5 8 5 9
8   0 4  
9 2 0 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 01/06/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
G.8 57 72 40
G.7 181 569 003
G.6 1734 5259 6242 1852 2668 5716 8350 6374 9645
G.5 0007 3733 6143
G.4 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265
G.3 86759 16590 36740 25729 41628 01749
G.2 78593 74152 93879
G.1 39098 02157 26637
ĐB 782998 687059 661914
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 3 7   1 3
1 3 4 3 6 4
2   8 9 2 8
3 4 8 9 3 5 7
4 2 2 0 2 0 3 5 9
5 7 9 9 2 2 7 9 0 5 7
6   0 8 9 9 5
7   2 4 8 9
8 1   2
9 0 3 8 8 8 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 31/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 00 09
G.7 300 042
G.6 5366 7215 6839 3917 8194 4411
G.5 7674 5788
G.4 00616 94510 60698 15099 54310 06816 70525 78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573
G.3 49308 62799 87368 16721
G.2 05664 69805
G.1 55029 29502
ĐB 467613 087970
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0 8 2 2 4 5 9
1 0 0 3 5 6 6 1 7
2 5 9 1 1 9
3 9  
4   2
5   5
6 4 6 8
7 4 0 3
8   8 8
9 8 9 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 01 58 43
G.7 151 321 908
G.6 5608 7774 6502 9291 0270 1862 9865 5283 6960
G.5 6041 1589 6822
G.4 80342 13395 13625 61962 13382 11466 57550 64552 28620 74029 63065 48133 13244 09830 36001 06062 56804 77846 63843 10965 83734
G.3 53572 73770 12231 97185 79868 30470
G.2 78893 02029 70133
G.1 94252 41291 46203
ĐB 791206 929844 109868
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 2 6 8   1 3 4 8
1      
2 5 0 1 9 9 2
3   0 1 3 3 4
4 1 2 4 4 3 3 6
5 0 1 2 2 8  
6 2 6 2 5 0 2 5 5 8 8
7 0 2 4 0 0
8 2 5 9 3
9 3 5 1 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 29/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 21 70
G.7 552 652
G.6 9329 2274 5079 7570 8270 4452
G.5 8944 3074
G.4 35202 36593 77991 11864 21473 49762 15619 62200 16200 78905 09266 91766 98022 81536
G.3 26127 63914 80794 87322
G.2 18628 32327
G.1 16049 05709
ĐB 749809 526514
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 9 0 0 5 9
1 4 9 4
2 1 7 8 9 2 2 7
3   6
4 4 9  
5 2 2 2
6 2 4 6 6
7 3 4 9 0 0 0 4
8    
9 1 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 28/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 45 79
G.7 261 448
G.6 3516 5288 6026 7153 2618 9407
G.5 4768 7361
G.4 19957 94917 70752 86176 33409 74797 77024 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639
G.3 09554 38341 70050 60793
G.2 60767 11426
G.1 69249 93098
ĐB 461903 704294
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 9 7
1 6 7 8
2 4 6 6
3   9
4 1 5 9 8
5 2 4 7 0 0 3 7
6 1 7 8 1 4 7
7 6 9
8 8 7
9 7 0 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 27/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 67 36
G.7 782 375
G.6 4588 3163 5918 3057 8466 0270
G.5 7265 3618
G.4 28384 96240 70844 33107 31976 97097 58841 03302 01559 49520 70970 89334 91406 56088
G.3 22245 46451 26659 85592
G.2 56265 96915
G.1 81650 59743
ĐB 709514 362471
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2 6
1 4 8 5 8
2   0
3   4 6
4 0 1 4 5 3
5 0 1 7 9 9
6 3 5 5 7 6
7 6 0 0 1 5
8 2 4 8 8
9 7 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 26/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 79 36 57
G.7 285 405 157
G.6 5196 3481 3243 3776 6702 5742 1484 7258 6490
G.5 8751 6215 0956
G.4 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032
G.3 02839 96116 74690 21801 16117 01829
G.2 85452 90756 99145
G.1 83429 44949 88351
ĐB 051987 255020 306035
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 0 1 2 5  
1 2 6 8 5 3 7
2 9 0 9
3 4 9 0 6 2 5
4 3 1 2 9 1 5
5 1 2 6 6 6 1 6 7 7 8
6     2 6
7 9 2 6 0
8 1 3 4 5 7 5 3 4
9 6 7 0 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 25/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 88 99 84
G.7 881 091 033
G.6 7896 4981 3544 8037 1549 6704 7080 1757 6006
G.5 5062 5345 8286
G.4 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047 23488 98913 51174 13360 04073 14859 52847 61167 12217 62875 92445 43902 59322 73331
G.3 82867 70423 71548 62892 81761 44140
G.2 17440 44178 04421
G.1 74759 37278 81930
ĐB 476726 743279 685962
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 2 6
1 4 3 7
2 0 3 6   1 2
3 8 7 0 1 3
4 0 4 7 5 7 8 9 0 5
5 9 9 7
6 2 7 8 0 1 2 7
7 8 3 4 8 8 9 5
8 1 1 8 8 0 4 6
9 6 8 1 2 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 24/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 72 74
G.7 512 665
G.6 2272 0302 2313 0706 8808 1079
G.5 5712 1608
G.4 74442 03039 79493 02131 84448 48641 95921 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393
G.3 53581 78232 23283 44032
G.2 95710 60762
G.1 24585 46296
ĐB 052482 397150
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 6 8 8
1 0 2 2 3 1 7
2 1 8
3 1 2 9 2
4 1 2 8  
5   0 0
6   0 2 5
7 2 2 4 9
8 1 2 5 3
9 3 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 23/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 08 43 52
G.7 954 465 814
G.6 2997 0888 7340 6296 2806 8918 2985 9681 9431
G.5 1862 0892 6578
G.4 92594 30420 51114 98332 45629 40880 11289 98001 71124 94815 08705 93489 58973 32663 56586 31309 27709 97043 68173 32473 42717
G.3 34039 62519 87663 27331 48938 81618
G.2 44011 84043 63991
G.1 65927 83963 46247
ĐB 193859 052696 725475
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 1 5 6 9 9
1 1 4 9 5 8 4 7 8
2 0 7 9 4  
3 2 9 1 1 8
4 0 3 3 3 7
5 4 9   2
6 2 3 3 3 5  
7   3 3 3 5 8
8 0 8 9 9 1 5 6
9 4 7 2 6 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 22/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 01 83
G.7 657 915
G.6 3916 7719 9904 1727 0175 6116
G.5 3815 1200
G.4 36423 29143 84044 27784 45861 20252 99028 55041 28061 38773 88590 45362 78072 36625
G.3 14607 73089 14445 41871
G.2 30175 22970
G.1 38925 84593
ĐB 890557 864720
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 7 0
1 5 6 9 5 6
2 3 5 8 0 5 7
3    
4 3 4 1 5
5 2 7 7  
6 1 1 2
7 5 0 1 2 3 5
8 4 9 3
9   0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 21/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 62 64
G.7 851 209
G.6 2427 8617 3900 9303 8792 3642
G.5 3566 4133
G.4 35095 97020 96074 77087 01949 39900 01200 41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842
G.3 47263 59910 66842 01443
G.2 42199 66707
G.1 44769 97315
ĐB 392574 191463
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 0 0 3 4 7 7 9
1 0 7 5
2 0 7  
3   1 3 6
4 9 2 2 2 3 7
5 1  
6 2 3 6 9 3 4
7 4 4  
8 7 5
9 5 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 20/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 70 54
G.7 752 961
G.6 3013 4086 4063 5984 8718 3841
G.5 7389 2429
G.4 53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275
G.3 07107 87710 95207 08484
G.2 94924 22058
G.1 65869 80839
ĐB 054991 042509
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 5 7 9
1 0 3 8
2 4 9
3   9
4 4 1
5 0 2 5 4 4 8 8
6 3 3 9 1 4
7 0 4 5 5
8 6 7 9 4 4 6
9 1 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 19/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 39 06 45
G.7 425 573 065
G.6 7919 3574 2056 7090 6133 8510 8325 7038 7818
G.5 3538 9792 6295
G.4 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
G.3 58839 94058 89275 95067 93142 44156
G.2 38556 14112 99655
G.1 15570 49802 85188
ĐB 298117 839184 979256
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   2 6 6 6 7
1 0 1 7 9 0 2 5 8
2 5 9 0 5 6
3 8 9 9 3 1 8
4 4 8 8   2 5 6
5 6 6 8   5 6 6
6   7 5
7 0 2 4 5 3 4 5 2
8   3 4 6 8 8
9   0 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 18/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 38 93 58
G.7 423 806 290
G.6 6072 2295 4868 1409 2770 3883 6607 7514 0308
G.5 1466 6092 1160
G.4 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331 14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913
G.3 30492 71099 89286 89601 81647 47397
G.2 02033 92897 95929
G.1 30773 15772 05753
ĐB 389600 613514 558046
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0 2 1 6 9 7 7 8
1   4 4 3 4
2 3 0 9
3 1 3 4 8   9
4   3 6 9 6 7
5 2   3 5 7 8
6 5 6 8 2 0
7 2 3 0 2 5
8 0 3 6 8
9 2 5 5 9 2 2 3 7 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 17/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 93 29
G.7 403 313
G.6 3972 5138 3608 1291 5420 3132
G.5 2903 0656
G.4 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760
G.3 52537 14967 79853 74178
G.2 16895 82005
G.1 17518 12522
ĐB 886604 184332
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 3 4 8 1 5
1 2 7 8 3
2 7 7 0 2 9
3 7 8 2 2 6 9
4 4  
5 6 3 6
6 7 0 3 9
7 2 8
8 9  
9 3 5 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 16/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 33 53 56
G.7 001 868 356
G.6 4315 6049 7073 9249 8649 5274 5523 8800 4872
G.5 6363 1492 6066
G.4 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669
G.3 98484 00370 61783 14335 79283 03641
G.2 91501 71855 18448
G.1 29794 37910 58606
ĐB 810920 843919 229333
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 1 2 8 0 6
1 3 5 0 9  
2 0 6 3 4 6
3 3 5 3
4 8 9 9 9 1 4 8
5 1 9 3 5 2 6 6
6 3 2 8 6 9
7 0 1 2 3 4 2 5 6
8 4 8 3 5 6 3
9 4 2 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 15/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 00 20
G.7 682 286
G.6 5479 5582 9976 9029 2752 6653
G.5 3127 3666
G.4 15214 15989 09346 44446 81217 36222 08386 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226
G.3 92375 59315 51202 34118
G.2 14039 97831
G.1 08006 99354
ĐB 861225 421752
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 6 2
1 4 5 7 8
2 2 5 7 0 2 6 7 9
3 9 1 6
4 6 6  
5   2 2 3 4 7
6   6 7 8
7 5 6 9  
8 2 2 6 9 6
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 14/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 53 89
G.7 101 838
G.6 0696 4911 3293 5436 9078 2636
G.5 8793 2682
G.4 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662
G.3 53518 21677 19471 44104
G.2 46185 35452
G.1 04371 87066
ĐB 551652 929509
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 4 9
1 1 8 0
2 5 6  
3 6 6 6 8
4 1 1
5 2 3 2 7
6 7 2 6
7 1 7 1 1 2 8
8 5 2 9
9 3 3 6 9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 13/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 55 97
G.7 407 354
G.6 4297 4184 8988 1784 1763 5820
G.5 7379 1102
G.4 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946
G.3 39837 47361 15224 19334
G.2 87666 29191
G.1 84587 65390
ĐB 941762 011632
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2
1   1 5
2   0 4
3 7 2 4 5
4 1 6 9
5 5 7 2 4
6 1 2 5 6 3
7 2 4 7 9  
8 0 4 7 8 4
9 7 0 1 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 12/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
G.8 23 42 80
G.7 225 422 500
G.6 1667 5119 8554 6759 1156 1636 3517 2598 9571
G.5 1904 4966 1009
G.4 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
G.3 15442 17891 41565 29865 15218 85265
G.2 56286 76408 36444
G.1 12096 39521 31072
ĐB 756179 293762 643774
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 4 5 8 0 0 9
1 9 0 8 2 3 7 8
2 2 3 5 6 1 2  
3 2 8 6  
4 2 2 3 4 6
5 4 4 6 6 9  
6 7 2 4 5 5 6 5
7 9 6 1 2 2 4 4
8 6 2 0 6
9 0 1 6   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 11/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 16 05 50
G.7 530 391 050
G.6 3005 0804 3434 2222 7260 4696 0933 6907 1338
G.5 1484 9885 8302
G.4 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
G.3 07302 87478 31787 70402 08739 29967
G.2 91940 33375 07775
G.1 25130 02078 87716
ĐB 377478 995138 796887
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 4 5 9 2 5 2 7
1 6 9 3 5 6 9
2   2 9  
3 0 0 1 4 6 8 3 6 8 9
4 0 7  
5 5 4 6 0 0 3
6 1 2 0 8 0 7
7 8 8 5 8 5
8 4 5 7 4 7
9   1 6 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 10/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 68 30
G.7 183 606
G.6 0741 1034 8006 2250 3579 0272
G.5 3109 1064
G.4 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432
G.3 48617 24844 13160 86203
G.2 37606 61433
G.1 81486 30685
ĐB 835554 633242
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 6 9 3 6
1 7  
2 5 9
3 4 0 2 3 6
4 1 4 2
5 4 6 9 9 0 2
6 8 0 4
7 6 2 3 9
8 0 3 6 6 5
9   3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 09/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 96 14 37
G.7 110 527 833
G.6 2414 7327 1503 5404 1700 1800 9910 0909 0857
G.5 4986 6803 3793
G.4 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906
G.3 61611 65958 51368 54267 88414 01286
G.2 94889 28471 23277
G.1 57925 90900 88904
ĐB 827848 592097 051442
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 0 0 0 3 4 0 4 6 9
1 0 1 4 4 5 0 2 4
2 5 7 8 7 7  
3     3 7
4 8 8 6 2
5 1 1 8   4 7
6 2 7 8 0 3
7   1 4 7
8 6 9 1 5 6
9 6 7 2 7 7 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 08/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 23 93
G.7 803 285
G.6 7080 8393 4653 6020 0669 5199
G.5 3755 1962
G.4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
G.3 02666 16854 76421 27496
G.2 96078 25831
G.1 85209 93640
ĐB 136971 762242
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1    
2 3 9 9 0 1
3   1 2 4
4 4 0 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 0 5
9 3 8 3 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 07/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 11 71
G.7 505 748
G.6 6994 3283 2190 3133 4818 3417
G.5 6218 4703
G.4 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406
G.3 44768 80111 78850 35802
G.2 70480 84414
G.1 23655 96522
ĐB 951755 138194
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 4 5 1 2 3 6 8
1 0 1 1 8 4 7 7 8
2   2
3 0 3
4 4 8 8
5 1 5 5 0 7
6 8  
7   1 4
8 0 1 3  
9 0 4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 06/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 99 31
G.7 276 509
G.6 7586 2026 7012 1450 3141 0876
G.5 2105 9121
G.4 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199
G.3 52964 82007 95466 28827
G.2 94928 12820
G.1 34087 87606
ĐB 643466 416753
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 7 8 6 9
1 2 1
2 6 8 0 1 4 7
3   1 4 4
4   1
5 2 2 5 5 0 1 3
6 4 6 9 6
7 6 1 6
8 6 7  
9 9 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 05/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 99 89 03
G.7 662 712 464
G.6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
G.5 2433 2616 2768
G.4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
G.3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
G.2 51587 41357 67574
G.1 93932 81902 81306
ĐB 300892 992050 942752
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 2 3 6
1 5 6 0 2 5 6 9 9 0 5
2 5   1 8
3 2 3 8 4 9
4 2 3 5 6 4 7 9 9 9
5 5 0 7 1 2 2
6 0 2 2   1 4 8
7   1 8 0 4 9
8 7 4 9  
9 1 2 9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 04/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 64 14 82
G.7 417 416 733
G.6 7744 7390 9555 9065 3662 5288 6383 0731 1787
G.5 7434 8108 2555
G.4 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635
G.3 25372 32080 53593 45642 87884 23108
G.2 06355 51996 17111
G.1 61288 86364 15833
ĐB 159781 335201 304905
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 8 5 8
1 7 7 4 6 7 1
2 1 8 3 8
3 4 6 1 3 3 5 9
4 4 2 3 5
5 5 5   5
6 4 6 0 2 2 4 5  
7 2 2 1
8 0 1 1 7 8 8 8 2 3 4 7
9 0 2 3 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 03/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 16 01
G.7 256 131
G.6 6457 0743 7041 6435 6083 2722
G.5 1583 0937
G.4 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479
G.3 44252 28015 58227 33099
G.2 31911 56584
G.1 41117 14133
ĐB 920918 371175
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 2
1 1 5 6 7 8  
2 6 2 2 7
3 2 1 3 5 7 9
4 1 3  
5 2 3 6 7  
6   0
7 6 6 5 9
8 3 3 4
9 9 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 02/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 67 65 09
G.7 332 854 676
G.6 7553 1976 2454 3404 8229 7849 7250 9879 7905
G.5 8080 3717 3343
G.4 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917
G.3 07877 52130 34937 44138 62689 36338
G.2 68536 78617 93687
G.1 04420 68060 60719
ĐB 896991 249510 517422
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 4 5 9
1   0 4 7 7 7 7 9
2 0 7 3 9 2
3 0 2 2 3 6 8 2 7 8 5 8
4   0 9 3 5
5 3 4 4 4 0 5
6 7 0 5 6  
7 6 7   6 9
8 0 1   1 2 7 9
9 1 5 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 01/05/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 88 02
G.7 853 823
G.6 9313 2220 8483 0615 5539 6274
G.5 0699 6972
G.4 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
G.3 91756 09287 76313 74509
G.2 66704 93371
G.1 02495 41026
ĐB 330440 846835
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 4 7 2 8 9
1 3 3 5 6
2 0 3 6
3   5 9
4 0 8 4 5
5 3 6 7  
6 7  
7   1 2 2 4 6 7
8 1 3 7 8  
9 1 5 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 30/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
DakLak Quảng Nam
G.8 20 35
G.7 073 250
G.6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G.5 7384 8422
G.4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G.3 31579 59453 43224 22520
G.2 31852 28243
G.1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Kết quả đầu đuôi
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 7 7 7
1 9 2 3 3 6
2 0 8 0 2 4 4
3   4 5 6
4 2 6 3
5 2 3 0
6 1 8 9
7 3 9 7 7
8 4 5  
9 2 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 29/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G.8 47 03
G.7 810 833
G.6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
G.5 1636 0003
G.4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
G.3 18028 71530 58607 68578
G.2 07966 02619
G.1 77107 00306
ĐB 629502 983217
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 7 3 3 6 7 9
1 0 5 7 7 9
2 0 7 8 2
3 0 6 2 3
4 4 7 9
5 3 3 5
6 6 6  
7 1 5 8
8   8
9 0 1 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT ngày 28/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.8 68 25 99
G.7 230 787 367
G.6 7221 9368 0733 2091 0114 8858 3379 6745 1788
G.5 5194 9318 5510
G.4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
G.3 73119 64036 32784 24151 41302 17205
G.2 85874 83021 98934
G.1 19874 97638 90731
ĐB 014259 905021 645478
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0   2 5 6
1 9 4 8 0 4
2 1 1 6 1 1 5  
3 0 0 3 5 6 3 8 8 1 4
4   9 5
5 0 9 1 6 7 8 1
6 2 8 8   2 7
7 4 4 3 6 8 9
8   4 5 7 1 8
9 4 1 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 27/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 55 27 79
G.7 123 980 801
G.6 4299 1039 1244 4879 9392 1211 3191 6337 4833
G.5 8396 6501 4077
G.4 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317
G.3 75064 23848 10231 06997 57193 91662
G.2 35656 26212 66007
G.1 50199 52970 94259
ĐB 575240 487281 341749
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 5 1 1 5 8 1 7
1   1 2 7
2 3 6 7 7
3 9 1 6 3 7 9
4 0 4 8 4 6 7 8 9
5 5 6   9
6 4   2 7
7 8 0 9 0 7 9
8 2 6 0 1  
9 6 7 9 9 2 7 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 26/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Ninh Thuận Gia Lai
G.8 31 96
G.7 540 211
G.6 1994 7899 0535 4331 8371 3728
G.5 3718 7893
G.4 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
G.3 47667 96890 31376 25991
G.2 88618 93323
G.1 76120 22425
ĐB 780439 585889
Kết quả đầu đuôi
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7  
1 8 8 1
2 0 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 0 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7   1 4 6
8 7 7 7 9
9 0 4 9 0 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 25/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 60 81 98
G.7 081 707 288
G.6 0371 7029 2408 0986 2003 4671 5186 3211 7358
G.5 8675 3792 4623
G.4 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573
G.3 51223 05852 45842 03050 07704 72501
G.2 37937 41964 94393
G.1 10558 15447 16539
ĐB 126179 137522 288648
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 3 7 1 4
1     1 7
2 3 9 2 2 3
3 5 7   9
4 8 8 2 6 7 8
5 2 8 0 2 5 7 8 9
6 0 4 4  
7 1 5 5 7 9 1 6 3 4
8 1 6 6 0 1 6 6 7 8
9   2 0 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 24/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 05 41
G.7 463 579
G.6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
G.5 0263 1879
G.4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
G.3 31764 93711 04715 59009
G.2 49955 32354
G.1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 0 2 5
4   1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4  
7 9 8 9 9
8   5
9 3 7 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 23/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Quảng Nam DakLak
G.8 02 86
G.7 163 214
G.6 7416 4571 4747 0316 5587 4715
G.5 3481 4016
G.4 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567
G.3 90865 87292 79248 43612
G.2 71907 02407
G.1 64375 34986
ĐB 544672 402215
Kết quả đầu đuôi
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 2 6 7 7
1 0 6 2 4 5 5 6 6 6
2    
3 8 9
4 7 0 8
5    
6 3 5 7 8
7 1 2 5 7 8 7
8 1 8 6 6 7 7
9 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 22/04/2024

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G.8 57 64
G.7 517 124
G.6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
G.5 4909 0895
G.4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
G.3 96845 91923 32714 36647
G.2 43752 70918
G.1 74319 29163
ĐB 421244 939149
Kết quả đầu đuôi
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 9  
1 7 7 9 0 3 4 8
2 3 8 9 4 4 8
3   2
4 4 5 7 9
5 2 2 7  
6   3 4 4
7 6 6 9
8 1 2 2 0 4
9   5 8
to top