Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

120,893,318,850 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

1,815,013,083 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 0
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 0
Giải nhất 5 con số 0 0
Giải nhì 4 con số 0 0
Giải ba 3 con số 0 0
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 120,893,318,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1568 500,000
Giải ba 3 con số 33396 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 15/02/2024
03 07 08 18 21 26 19
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 116,463,068,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,952,789,200
Giải nhất 5 con số 27 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1590 500,000
Giải ba 3 con số 33383 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 13/02/2024
08 17 22 31 34 49 18
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 112,343,407,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,495,049,150
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1305 500,000
Giải ba 3 con số 27701 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 08/02/2024
22 31 35 36 38 42 11
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 107,397,479,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,945,501,550
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1225 500,000
Giải ba 3 con số 26108 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 06/02/2024
08 19 27 34 46 51 24
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 103,161,578,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,474,845,850
Giải nhất 5 con số 28 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1549 500,000
Giải ba 3 con số 30460 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 03/02/2024
04 06 07 13 18 26 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 98,887,965,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,675,257,700
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1324 500,000
Giải ba 3 con số 27044 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 01/02/2024
02 07 10 22 32 40 39
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 95,065,337,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,250,521,200
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1139 500,000
Giải ba 3 con số 24469 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 30/01/2024
03 10 13 40 49 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 91,320,972,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,834,480,700
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1148 500,000
Giải ba 3 con số 24000 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 27/01/2024
06 12 38 41 46 55 13
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 87,295,773,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,387,236,350
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 901 500,000
Giải ba 3 con số 19654 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 25/01/2024
13 17 35 38 42 48 07
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 83,810,646,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,754,098,000
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 930 500,000
Giải ba 3 con số 19259 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 23/01/2024
13 27 32 48 49 51 23
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 80,681,771,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,406,445,250
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 888 500,000
Giải ba 3 con số 19417 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 20/01/2024
06 25 29 34 49 54 38
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 77,023,764,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,670,976,600
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 802 500,000
Giải ba 3 con số 17994 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 18/01/2024
12 20 33 38 40 52 35
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,702,820,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,301,982,850
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 869 500,000
Giải ba 3 con số 17793 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 16/01/2024
09 14 18 20 27 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,984,974,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,313,161,050
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1132 500,000
Giải ba 3 con số 22865 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 13/01/2024
01 05 07 23 35 42 21
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 68,166,525,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,295,208,700
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 900 500,000
Giải ba 3 con số 18901 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 11/01/2024
02 23 32 44 51 52 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 65,509,647,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,208,594,000
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 757 500,000
Giải ba 3 con số 16460 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 09/01/2024
16 32 45 50 52 53 54
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,968,732,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,926,270,200
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 673 500,000
Giải ba 3 con số 16100 50,000
to top