Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

79,652,814,150 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4,089,873,700 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 04/02/2023
02 06 08 27 41 46 20
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 85,835,025,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,776,786,100
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 794 500,000
Giải ba 3 con số 20372 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 02/02/2023
03 10 23 29 34 53 11
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 79,652,814,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,089,873,700
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 899 500,000
Giải ba 3 con số 19788 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 31/01/2023
10 11 31 32 38 52 05
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 73,618,027,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,419,341,800
Giải nhất 5 con số 29 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1571 500,000
Giải ba 3 con số 28703 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 28/01/2023
09 22 23 29 38 47 33
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 69,843,950,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,450,051,600
Giải nhất 5 con số 17 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1021 500,000
Giải ba 3 con số 19927 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 26/01/2023
08 15 18 20 33 41 14
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,293,412,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,166,658,450
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 727 500,000
Giải ba 3 con số 16315 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 19/01/2023
03 21 32 33 38 52 30
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,304,180,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,612,299,300
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 791 500,000
Giải ba 3 con số 16980 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 17/01/2023
01 09 20 36 44 50 40
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,818,408,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,336,102,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 866 500,000
Giải ba 3 con số 18669 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 14/01/2023
05 17 24 30 43 53 26
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,793,486,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,023,574,850
Giải nhất 5 con số 22 40,000,000
Giải nhì 4 con số 807 500,000
Giải ba 3 con số 16275 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 12/01/2023
05 14 37 45 47 55 25
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,479,037,450
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,766,413,850
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 640 500,000
Giải ba 3 con số 14449 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 10/01/2023
05 12 14 19 46 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 51,992,583,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,490,141,200
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 733 500,000
Giải ba 3 con số 16298 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 07/01/2023
03 04 09 15 33 54 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 49,544,227,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,218,101,650
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 697 500,000
Giải ba 3 con số 14990 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 05/01/2023
05 12 34 37 47 49 28
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,581,312,800
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,487,777,200
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 625 500,000
Giải ba 3 con số 13368 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 03/01/2023
09 13 24 43 47 48 18
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 45,442,629,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,250,145,750
Giải nhất 5 con số 15 40,000,000
Giải nhì 4 con số 720 500,000
Giải ba 3 con số 15390 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 31/12/2022
10 15 36 42 45 52 20
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 43,191,318,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,215,920,150
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 678 500,000
Giải ba 3 con số 15098 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 29/12/2022
06 08 33 37 38 51 48
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,919,760,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,963,524,900
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 717 500,000
Giải ba 3 con số 14341 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 27/12/2022
11 12 13 14 23 55 27
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,626,793,850
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,708,750,800
Giải nhất 5 con số 10 40,000,000
Giải nhì 4 con số 692 500,000
Giải ba 3 con số 15663 50,000
to top