Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 1 01/12/2023
1 4 4 1 03/12/2023
2 0 4 2 07/12/2023
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 1 5 1 06/12/2023
8 5 5 1 02/12/2023
9 3 3 1 04/12/2023

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 2 3 2 05/12/2023
2 7 7 0
3 7 7 0
4 3 3 1 04/12/2023
5 5 5 1 02/12/2023
6 4 4 1 03/12/2023
7 0 6 1 07/12/2023
8 1 5 1 06/12/2023
9 7 7 0
to top