Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 25/09/2022
1 2 4 1 26/09/2022
2 7 7 0
3 5 5 1 23/09/2022
4 0 6 1 28/09/2022
5 4 4 1 24/09/2022
6 7 7 0
7 6 6 1 22/09/2022
8 7 7 0
9 1 5 1 27/09/2022

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 5 1 27/09/2022
1 7 7 0
2 2 4 1 26/09/2022
3 7 7 0
4 4 4 1 24/09/2022
5 7 7 0
6 0 4 2 28/09/2022
7 6 6 1 22/09/2022
8 7 7 0
9 3 3 1 25/09/2022
to top