Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 6 1 18/04/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 5 5 1 13/04/2024
5 2 4 1 16/04/2024
6 3 3 1 15/04/2024
7 6 6 1 12/04/2024
8 1 5 1 17/04/2024
9 4 4 1 14/04/2024

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 4 1 16/04/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 6 6 1 12/04/2024
4 0 6 1 18/04/2024
5 7 7 0
6 4 4 1 14/04/2024
7 7 7 0
8 7 7 0
9 1 1 3 17/04/2024
to top