Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay cực chuẩn

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857
69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395
76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111
01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951
55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509

Thống kê xổ số Miền Bắc trong

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
43 18 lần 16 16 lần
00 14 lần 67 14 lần
21 14 lần 10 14 lần
74 14 lần 84 14 lần
23 14 lần 71 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
61 3 lần 41 4 lần
44 4 lần 73 5 lần
30 5 lần 79 5 lần
59 5 lần 28 5 lần
58 5 lần 25 6 lần
to top