Thống kê giải đặc biệt miền Bắc hôm nay cực chuẩn

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
        72666 00312 93374
30147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
99369 96850 90289 62904 26592 29379 19980
15525 12681 69952 36594 57620 25842 37696
15877 44624 72031 27567 64857 90869 80183
87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105
84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478
05966 55200 39397 13182 70098 09743 53398
72578 47490 60031 98932 06102 12612 27070
35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226
44465 17409 86255 29826

Thống kê xổ số Miền Bắc trong

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
80 19 lần 62 18 lần
90 16 lần 52 16 lần
10 16 lần 25 15 lần
12 15 lần 32 15 lần
92 14 lần 75 14 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
51 4 lần 34 4 lần
13 5 lần 56 5 lần
27 5 lần 97 5 lần
36 5 lần 93 5 lần
99 6 lần 83 6 lần
to top